Home Kennismaking Onze zienswijze Waarom optimalisatie Beeldspraak Topconditie Theoretische werkwijze Schematische werkwijze Contact ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Waarom is bedrijfsoptimalisatie nodig

   voor uzelf en uw onderneming?Om in een stagnerende economische omgeving

toch een snelle en duurzame groei te realiseren.

Multinationals hebben voor iedere divisie en onderdeel van een onderneming wel één of meer top- midden en sub-managers Zij moeten over het algemeen maar één onderdeel van het totaalpakket  beheren.

Als ondernemer dient u 24 op 24 actief te zijn met de exploitatie van uw onderneming in al zijn vormen of het nu gaat over top, midden of lager management, personeelsbeleid, aanwerving, investeringen, fiscale aspecten, verkoop, levering, installatie, facturatie, kwaliteit en kwaliteitscontrole, aankoop, marketing, nieuwe markten, overname, etc.


Uw taakomschrijving is dermate veelzijdig dat men zich afvraagt of dat wel kan ingevuld worden door één eindverantwoordelijke zeker als we spreken over een gemiddelde K.M.O.


Iedereen van uw onderneming verwacht dat u steeds voor alles de juiste kennis hebt en een oplossing kan bieden, uw klanten en leveranciers verwachten dat eveneens van u.

Optimaliseer en organiseer uw onderneming, zorg voor een positief platform dermate dat uw medewerkers ervaren dat zij samen met u meer dan het verschil maken, en het gezegde:

Het gras is steeds groener elders” voor uw medewerkers onbestaande is.


Ondernemingen die op deze manier functioneren hebben geen last van de minder goede economische ontwikkeling, nog minder, voor het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel.

De klanten en leveranciers ervaren deze positieve werkwijze als “the place to be”.


Om te weten of uw organisatie en uzelf behoren bij de betere bedrijven is het belangrijk dat u regelmatig alle facetten van bedrijfsbeheer kritisch benadert, en liefst laat doorlichten door een externe organisatie.

Hun emotionele band is onbestaand, zij kunnen door hun rijke ervaring in allerlei sectoren vrij snel

“de vinger op de zere plek leggen” en u een gepaste oplossing / advies bieden.

REOPFIN uw partner voor een snelle en duurzame groei.