Home Kennismaking Onze zienswijze Waarom optimalisatie Beeldspraak Topconditie Theoretische werkwijze Schematische werkwijze Contact ● ● ● ● ● ● ● ● ●

THEORETISCHE WERKWIJZE


Als allereerste is het steeds de CEO/eigenaar die ons zijn visie geeft over de onderneming zowel over de afdelingen, medewerkers, bedrijfsprocessen, klanten en vooral niet te vergeten over zichzelf.

De CEO/eigenaar zal ons eveneens informeren wat zijn wensen en verwachtingen zijn. Hij/zij zal eveneens ons op de hoogte brengen van de strategie, de groei, de investeringen en de productie-evolutie voor de toekomst inclusief eventuele overname, verkoop of fusie doelstellingen.

Deze informatieve sessie zal zeer openhartig, eerlijk maar ook zeer kritisch gebeuren om zodoende deze opdracht voor Reopfin succesvol te laten verlopen met als enig doel een zeer stabiele organisatie uit te bouwen, die de groei op lange termijn snel en duurzaam kan realiseren,

wij zijn maar tevreden als de opdrachtgever en zijn medewerkers er beter van worden.

Ook zullen verschillende gesprekken met medewerkers van de organisatie, van het hoogste tot en met het allerlaagste niveau,  op een constructieve informatieve wijze, ons een beeld geven van de onderneming en de eventueel te verbeteren items.

Onze werkwijze is zeer praktisch, geen grote theoriën maar “to the point” praktijk gerichte acties.

Wij willen snel tot concrete oplossingen komen zodoende dat uzelf en uw organisatie het verschil merken. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er geen paniek is bij uzelf of in de organisatie maar een positieve ommezwaai die bijdraagt tot een duurzame en snelle groei, ook uw klanten zullen het verschil positief ervaren.


Het resultaat van deze werkwijze zal opnieuw besproken worden met de CEO/eigenaar met de daaraan gekoppelde oplossingen, gaande van reorganisatie, optimalisatie, finalisatie en of implementatie.

In samenspraak zal steeds gekozen worden voor de beste oplossing zijnde een deel- of totaaloplossing, steeds met één doel voor ogen:

Een snelle en duurzame groei realiseren naar tevredenheid van iedereen gaande van de klanten, medewerkers, leveranciers en niet in het minst de CEO / eigenaar.